Muğla’da Sinpaş GYO’nun Kızılbük projesine ‘ÇED olumlu’ kararı

ESMA TURAN

Muğla 2. İdare Mahkemesi, Muğla’nın Marmaris ilçesinde Sinpaş GYO’nun Kızılbük’teki resort otel ve devremülk projesine verilen ‘ÇED olumlu’ kararına karşı Marmaris Kent Konseyi’nce açılan davayı reddetti.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Sinpaş GYO tarafından yapılması planlanan ‘Kızılbük Resort Otel ve Devremülk’ projesine verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararının mahkeme kararıyla iptalinin ardından yeniden başlatılan ÇED sürecinde, Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce projeye ‘ÇED olumlu’ kararı verildi.

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP), Marmaris Kent Konseyi üyeleri ve bölge halkının yaklaşık bir yıldır mücadele ettiği projeye karşı açılan davalarda son olarak Marmaris Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri, Muğla Valiliği’nin 13 Ağustos 2021 yılında verdiği ‘ÇED gerekli değildir’ kararının iptali için dava açmış ve mahkeme Ağustos ayında valiliğin verdiği ÇED kararını iptal etmişti. Bunun üzerine şirket, 8 Eylül 2022 tarihinde Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yeni ÇED için başvurdu. Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce 10 Mart 2023 tarihinde projeye ‘ÇED olumlu’ kararı verildi.

Marmaris Kent Konseyi ise ‘ÇED olumlu’ kararının, ‘hukuka aykırı olduğu, alanın milli park içerisinde kaldığı, işlemin yürürlükte olan imar planlarına aykırı olduğu, projenin ekosisteme ve habitata geri dönüşü olmayacak zararlar vereceği, Marmaris Körfezinin giriş çıkış noktasında, Caretta Caretta ve Akdeniz fokunun geçiş güzergahında olduğu, endemik bitki türlerinin bulunduğunu ileri sürerek iptal davası açtı.

“HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI SONUCUNA VARILMIŞTIR

Muğla 2. İdare Mahkemesi ise 23 Ocak’ta davanın reddine karar verdi. Mahkeme kararında, “ÇED Raporunda, yapılması planlanan projenin çevreye olası etkilerinin irdelendiği ve yürürlükteki mevzuata göre bir eksiklik olmadığı, ÇED raporunun yeterli ve uygun olduğu, yapılan incelemelerin, hesaplamaların ve değerlendirmelerin yeterli düzeyde veri, bilgi ve belgeye dayandırıldığı, projenin alanda yapılacak diğer projelerle birlikte aktif olması halinde çevreye olabilecek kümülatif etkilerinin kapsamlı bir şekilde incelendiği ve çevreye olabilecek olumsuz etkilerin minimize edilmesi için gerekli önlemlerin raporda yer aldığı hususunun yukarıda özetine yer verilen bilirkişi raporu ile sabit olduğu görüldüğünden dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.

“İTİRAZLARIMIZI VE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ”

Marmaris Kent Konseyi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

“Görünür şekilde Sinpaş’ın kıyı kenar çizgisini tahrip edip düzenlediği ve kendisine ait olmayan 15 hektarlık milli park alanını tahrip ve işgal ettiği somut delil olarak ortada olduğu halde; dahası valilik ÇED gerekli değildir kararının iptalini sağlayan bilirkişi raporunun dayandığı bilimsel gerçekler ortada iken böylesi bir hukuksuzluk kabul edilemez. Bununla birlikte imarsız bir alanda olması sebebiyle kanalizasyon, su, elektrik altyapısının ve kadastral bir yolunun olmadığı resmi belgelerle ispatlı iken takınılan bu tutum, yapanın yanına kar kalmasını sağlamaktır. İtirazlarımızı ve mücadelemizi sürdürüyoruz ve biliyoruz ki sonunda biz haklı çıkacağız. Halkın olan halkta kalıncaya, yasalar herkese eşit uygulanıncaya kadar hak arama mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir